asbestinventarisattest

OVAM- asbestattest

Recent heeft de Vlaamse Overheid beslist dat er vanaf 23 november 2022 bij een verkoop van een woning, die dateert van voor 2001, een asbestinventarisattest (kortweg het asbestattest)dient te worden opgemaakt. De wetgeving laat toe om ook al voor de vermelde datum asbestattesten op te maken.

 

De verkregen informatie uit het opgemaakte asbestattest zal worden opgenomen in de aan-verkoopovereenkomst en in de daaropvolgende notariële akte. Het asbestattest is nodig bij de akte, maar omdat een koper steeds over alle nuttige informatie dient te beschikken, is het vaak wenselijk om reeds bij huisbezoeken of ten laatste bij de compromis het attest te voorzien.Willem was één van de pioniers wat betreft asbestattesten, ondertussen heeft hij al meer dan 250 attesten voor OVAM gemaakt. Door zijn goede relaties bij het labo is ook de doorlooptijd zeer scherp. Zijn kennis als bouwkundig ingenieur en zijn ervaring uit de praktijk helpen hem alle dagen om correcte en volledige asbestattesten op te maken.


u kan via het contactformulier een offerte aanvragen.


verder kan u ook terecht op onze specifieke website